Chính phủ yêu cầu rút kinh nghiệm bởi “có tiền mà không trả kịp thời”
Việc Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam:

Chính phủ yêu cầu rút kinh nghiệm bởi “có tiền mà không trả kịp thời”

VietTimes -- Về việc Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam, ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng Tổ Công tác của Chính phủ - nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là minh bạch thông tin, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời. “Dù gì cũng phải rút kinh nghiệm, bởi có những việc khó khăn hơn mà chúng ta làm được, năm 2019 đã đạt kết quả rất toàn diện, trong khi với việc này, chúng ta có tiền mà không trả kịp thời”, ông nói.