SBT: CTCP Đầu tư Thành Thành Công có thể trở thành công ty mẹ mà không cần chào mua công khai

SBT: CTCP Đầu tư Thành Thành Công có thể trở thành công ty mẹ mà không cần chào mua công khai

VietTimes -- Trong các văn bản cập nhật tài liệu cho ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 - 2018, đáng chú là việc CTCP Đầu tư Thành Thành Công và Bà Đặng Huỳnh Ức My (người có liên quan) có thể tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
“Ái nữ” nhà ông Đặng Văn Thành vừa gom thêm 3 triệu cổ phiếu mía đường SBT

“Ái nữ” nhà ông Đặng Văn Thành vừa gom thêm 3 triệu cổ phiếu mía đường SBT

VietTimes -- Bà Đặng Huỳnh Ức My, “ái nữ” của đại gia Đặng Văn Thành - ông chủ của đế chế Thành Thành Công (TTC Group) và là người sáng nghiệp Sacombank – vừa văn bản gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu SBT của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.