Chương mới ở Tasco

Chương mới ở Tasco

VietTimes – Ngày 29/4 tới, CTCP Tasco (Mã CK: HUT) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (AGM 2022). Đại hội dự kiến sẽ thông qua chương trình tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử phát triển.
Tasco thay đổi Tổng Giám đốc

Tasco thay đổi Tổng Giám đốc

VietTimes -- Ông Nguyễn Văn Dưỡng, sinh năm 1982, vừa được HĐQT CTCP Tasco bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc  - Người đại diện trước pháp luật, thay thế cho ông Hoàng Hà Phương- người vừa bị miễn nhiệm trước đó.
Tasco phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu: Làm gì và ai mua?

Tasco phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu: Làm gì và ai mua?

VietTimes -- Công ty cổ phần Tasco (HNX: HUT) – một thương hiệu lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và BOT giao thông – vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.