Chuyện 3 ông bầu: Mua, bán và đền bù hợp đồng

Chuyện 3 ông bầu: Mua, bán và đền bù hợp đồng

VietTimes -- Hà Nội của bầu Hiển tự tin mua ngoại binh Papa Ibou Kébé, không cần thử việc. Trong khi đó bầu Đức “thua keo này, bày keo khác”, luôn tin rằng hàng của mình được giá. Còn bầu Hùng “bói cá” của Hải Phòng đang cân nhắc rút tiền đền bù hợp đồng theo án lệnh của FIFA.