Viện KHKT Bưu điện cần tích cực tham gia xây dựng tiềm lực KHCN

Viện KHKT Bưu điện cần tích cực tham gia xây dựng tiềm lực KHCN

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện cần chú trọng đến các hoạt động nâng cao tiềm lực đội ngũ, tích cực tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp Bộ để nhanh chóng xây dựng tiềm lực KHCN của nước nhà.