Điều nảy sinh ngoài ý muốn hậu hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình

Điều nảy sinh ngoài ý muốn hậu hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình

VietTimes -- Hôm 3.12, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đã giải thích, thời hạn 90 ngày “tạm thời đình chiến” chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ được tính từ ngày 1.1.2019. Tuy nhiên, ngày 4.12, ông Donald Trump đã viết trên Twitter cá nhân: “Cuộc đàm phán với Trung Quốc đã bắt đầu. Trừ phi được kéo dài thêm, thời gian đàm phán được bắt đầu tính từ ngày 1.12 và sẽ kết thúc sau 90 ngày”. Đây chỉ là một trong số những biểu hiện sự không đồng nhất trong nội bộ Nhà Trắng sau cuộc hội đàm Donald Trump - Tập Cận Bình ở Buenos Aires.