Temasek: Hình mẫu tiên phong về quản lý hiệu quả tài sản công của Singapore

Temasek: Hình mẫu tiên phong về quản lý hiệu quả tài sản công của Singapore

VietTimes – Khởi đầu cũng giống như nhiều nước khác, khi thành lập các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ Singapore đã tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, nằm trong chiến lược phát triển quốc gia về mặt dài hạn. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Singapore lại đến từ ý tưởng tách biệt chức năng điều tiết và lập pháp của Chính phủ khỏi vai trò của một cổ đông, được cụ thể hóa với Temasek Holdings.