Để sống sót, không vì niềm tin

Để sống sót, không vì niềm tin

Các ngân hàng đang nỗ lực để tạo ra một hình ảnh đẹp: sự chuyển biến từ giai đoạn khó khăn sang giai đoạn tiền phục hồi. Nợ xấu giảm, trích lập dự phòng rủi ro nhiều, tín dụng tăng, số lượng khách hàng cải thiện...