Những chính sách nào sẽ có hiệu lực từ 1/11/2017?

Những chính sách nào sẽ có hiệu lực từ 1/11/2017?

VietTimes -- Cấm bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, Đổi mới điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội được Nhà nước khuyến khích thành lập.. là những chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/11/2017.
Từ 1/7: Bãi bỏ hàng loạt quy định cản trở kinh doanh

Từ 1/7: Bãi bỏ hàng loạt quy định cản trở kinh doanh

Trong những luật có hiệu lực thi hành từ 1/7 tới, các luật liên quan đến sửa đổi Luật Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Doanh nghiệp,... sẽ gây nhiều chuyển biến bởi đối tượng điều chỉnh rộng và có hiệu lực trên các lĩnh vực vốn được coi là “hot” hiện nay.