Nghị định 116 và Thông tư 03 có đang vi phạm Hiệp định TBT?

Nghị định 116 và Thông tư 03 có đang vi phạm Hiệp định TBT?

VietTimes -- Trong văn bản góp ý mới đây của Hội đồng Chính sách ô tô Hoa Kỳ (AAPC) gửi tới Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, AAPC cho biết Nghị định 116/2017/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BGTVT đang vi phạm Hiệp định về các Rào cản Kỹ thuật đối với Thương mại (Hiệp định TBT).