Tổng chỉ huy quân đội Pháp thừa nhận: “Đối phương cao hơn chúng ta”!
Kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Tổng chỉ huy quân đội Pháp thừa nhận: “Đối phương cao hơn chúng ta”!

VietTimes -- Navarre thấy rõ trong khi cuộc chiến tranh của phía Việt Nam là cuộc chiến tranh tổng hợp và tổng lực, được người dân tham gia một cách toàn diện, thì đối với nước Pháp, chiến tranh Đông Dương là một cuộc chiến tranh nửa vời, không được dư luận quan tâm và ủng hộ.