Cần nhanh chóng xây dựng hệ thống y tế điện tử quốc gia

Cần nhanh chóng xây dựng hệ thống y tế điện tử quốc gia

VietTimes-- Thị trường thuốc chữa bệnh lộn xộn, nguy cơ vỡ bảo hiểm y tế, khám,chữa bệnh còn nhiều bất cập… đang là những thách thức lớn cho ngành y tế. Cần nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, một trong những giải pháp hữu hiệu nhất là cần nhanh chóng xây dựng hệ thống y tế điện tử quốc gia.