Đĩa cứng: SSD 'song đấu' HDD

Đĩa cứng: SSD 'song đấu' HDD

Cuộc đối đầu giải pháp lưu trữ giữa HDD và SSD có vẻ như chưa tới hồi kết khi người dùng vẫn còn phân vân lựa chọn giữa dung lượng lưu trữ của HDD hay tốc độ truyền tải dữ liệu của SSD.