Tàu Hải quân Singapore thăm Cam Ranh

Tàu Hải quân Singapore thăm Cam Ranh

VietTimes -- Tàu RSS ENDURANCE đến Cam Ranh là tàu đổ bộ hạng nặng của Hải quân Singapore, thuộc lớp Endurance, lớp tàu lớn nhất của Hải Quân Singapore với trang bị khí tài hạng nặng