Bộ trưởng Tài chính: Phí BOT phải hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Tài chính: Phí BOT phải hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp

“Bộ sẽ có báo cáo Chính phủ phương án xử lý tổng thể về điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ, phí BOT đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và DN” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định khi trả lời về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.