Thủ tướng muốn Hà Nội tránh dồn đất "cho mục tiêu ngắn hạn"

Thủ tướng muốn Hà Nội tránh dồn đất "cho mục tiêu ngắn hạn"

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, “Nếu có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, phù hợp cơ cấu kinh tế tương lai, hài hòa trong lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn, tránh tình trạng dồn hết quỹ đất cho mục tiêu ngắn hạn đến khi thực hiện lợi ích dài hạn thì không còn đất. Đất đai của chúng ta là cần câu chứ không phải con cá”.