“Đại chiến" taxi: Uber, Grab có thực sự là xe taxi?

“Đại chiến" taxi: Uber, Grab có thực sự là xe taxi?

VietTimes -- Các Sở Giao thông Vận tải và hãng taxi nhận định Grab, Uber là vận tải taxi. Nhưng các chuyên gia cho rằng khó để xác định Grab, Uber là xe taxi hay loại hình kết nối công nghệ vì đây là loại hình mới, làm thay đổi tính chất và mô hình vận tải rất khó chỉ ra là xe hợp đồng hay taxi.