Bộ GTVT trình dự thảo cho phép xe chạy dịch vụ Grab không phải gắn mào

Bộ GTVT trình dự thảo cho phép xe chạy dịch vụ Grab không phải gắn mào

VietTimes -- Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đệ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nội dung dự thảo mới nhất có một số điểm mới đang là sự quan tâm của dư luận, trong đó có một số điều chỉnh liên quan đến nhóm vận tải hành khách ứng dụng công nghệ.