"be" nhảy vào dịch vụ giao nhận, cam kết không tăng giá giờ cao điểm để cạnh tranh với Grab

"be" nhảy vào dịch vụ giao nhận, cam kết không tăng giá giờ cao điểm để cạnh tranh với Grab

VietTimes -- Ứng dụng gọi xe be bắt đầu vận hành hai dịch vụ giao hàng beExpress dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và beDelivery hướng đến người dùng cá nhân, các đơn vị kinh doanh trực tuyến với cam kết giá dịch vụ ổn định trong mọi khung giờ - khác với cách Grab hiện đang áp dụng trong giờ cao điểm.