Thêm một gói 30.000 tỉ đồng, nên không?

Thêm một gói 30.000 tỉ đồng, nên không?

Câu hỏi đặt ra là liệu có nên có một gói 30.000 tỉ đồng khác sau khi gói đầu tiên kết thúc? Để trả lời câu hỏi này, phải giải một bài toán liên quan không chỉ đến các tổ chức tín dụng, mà cả ngân sách.