Giải pháp giao thông thông minh của Hanel
Sản phẩm dự thi giải thưởng Chuyển đổi số 2020

Giải pháp giao thông thông minh của Hanel

VietTimes – Đây là một trong số giải pháp tổng thể về Giao thông thông minh đầu tiên kết nối và quản lý toàn bộ các CSDL về đối tượng thuộc hạ tầng giao thông (đường xá, biển báo giao thông...), định vị, giám sát hành trình, phương tiện giao thông trên nền bản đồ số thống nhất.
Từ Times City đến Ngọc Khánh sẽ tiết kiệm 25% thời gian di chuyển nếu sử dụng giải pháp do AI đưa ra

Từ Times City đến Ngọc Khánh sẽ tiết kiệm 25% thời gian di chuyển nếu sử dụng giải pháp do AI đưa ra

VietTimes – Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã “bắt tay” với Grab để xây dựng một phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo. Mục đích của phòng thí nghiệm này sử dụng AI để đưa ra các giái pháp giao thông thông minh tại các thành phố lớn của Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.