300 người đăng ký hiến tặng mô, tạng trong chương trình “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống“

300 người đăng ký hiến tặng mô, tạng trong chương trình “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống“

VietTimes – Sáng 9/8, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống”, nhân dịp Bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm ghép tạng và phát động phòng trào đăng ký hiến tặng mô, tạng.