Công nghệ càng hiện đại thì càng tiết kiệm chi phí, vì sao giá nước của NMN sông Đuống vẫn cao gấp đôi?

Công nghệ càng hiện đại thì càng tiết kiệm chi phí, vì sao giá nước của NMN sông Đuống vẫn cao gấp đôi?

VietTimes – Quá trình tính giá nước cần có đơn vị độc lập kiểm tra, xem dùng hóa chất hết bao nhiêu, dùng điện tốn thế nào, cần bao nhiêu nhân công. Trên cơ sở mẫu nước, sẽ tính ra lượng hóa chất xử lý. Nước ô nhiễm xử lý tốn kém là đúng nhưng nếu áp dụng công nghệ càng hiện đại thì phải càng tiết kiệm chi phí nhân công. Như vậy, việc tăng giá gấp đôi nơi khác là chưa rõ lý do.