Chứng khoán thủ đô CASC đổi chủ

Chứng khoán thủ đô CASC đổi chủ

VietTimes –  Ngày 16/8/2021, ông Nguyễn Anh Khoa đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 4,8 triệu cổ phần, tương đương với 16,18% vốn điều lệ CTCP Chứng khoán Thủ Đô (CASC). Cùng ngày, CASC cũng có một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH VIG Growth (VIG Growth). Theo đó, VIG Growth đã nhận chuyển nhượng 10,2 triệu cổ phần CASC và qua đó trở thành cổ đông lớn với 34,09% cổ phần.
Làm sao để vẫn ở ngân hàng và vẫn làm doanh nghiệp?

Làm sao để vẫn ở ngân hàng và vẫn làm doanh nghiệp?

VietTimes -- Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, mục đích của việc bổ sung quy định các sếp ngân hàng không kiêm nhiệm các chức danh tương đương tại các doanh nghiệp khác là để hạn chế lạm dụng quyền nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư cấp tín dụng không trên cơ sở thị trường và tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động của tổ chức tín dụng.

Sếp ngân hàng, chức danh ngoài ngân hàng và sự lựa chọn

Sếp ngân hàng, chức danh ngoài ngân hàng và sự lựa chọn

VietTimes -- Thực tế hiện nay, hầu hết các lãnh đạo ngân hàng, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của các ngân hàng thuộc nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần đều đang kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo tại một hay nhiều doanh nghiệp bên ngoài. Thực tế này có nguyên nhân sâu xa từ lịch sử hình thành của các ngân hàng thương mại cổ phần…