Startup game di động Việt được Google hỗ trợ sang Singapore dự trại tập huấn

Startup game di động Việt được Google hỗ trợ sang Singapore dự trại tập huấn

VietTimes -- Những nhà phát triển được lựa chọn sẽ có cơ hội tiếp cận những nguồn tài nguyên tốt nhất từ Google, bao gồm con người, mạng lưới, thông tin và công nghệ, trong thời gian tham dự hai trại tập huấn về game tại văn phòng Google Châu Á - Thái Bình Dương (Singapore) với chi phí được đài thọ toàn bộ.