Viettel Global: Báo cáo tài chính chưa “đẹp”, bởi khoản lỗ kế hoạch ở thị trường Myanmar

Viettel Global: Báo cáo tài chính chưa “đẹp”, bởi khoản lỗ kế hoạch ở thị trường Myanmar

VietTimes -- Năm 2018, Viettel Global bất ngờ ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên kết lên tới 1.419 tỷ đồng (trong khi năm 2017 lãi 439 tỷ đồng), cùng với sự giảm sút nguồn thu góp phần dẫn đến kết quả lỗ ròng 1.070,9 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm trước. Nhưng đổi lại, họ đã có vị thế nhà mạng top 3 ở thị trường chiến lược Myanmar - chỉ sau 6 tháng hoạt động.