Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 5/3/2020 để bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT

Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 5/3/2020 để bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT

VietTimes -- Việc HĐQT Eximbank thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 diễn ra chỉ 1 ngày trước thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhà băng này nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
Tín hiệu biến động nhân sự cấp cao Eximbank, nhìn từ việc công bố “sớm” kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tín hiệu biến động nhân sự cấp cao Eximbank, nhìn từ việc công bố “sớm” kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020

VietTimes -- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 36 được tổ chức vào năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định phương hướng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã CK: EIB) trong tương lai, bởi các cổ đông dự kiến sẽ bầu ra HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới, kéo dài 5 năm, từ năm 2020 - 2025.
Ghế Chủ tịch Eximbank và số phận “nổi chìm” của Nghị quyết HĐQT số 112

Ghế Chủ tịch Eximbank và số phận “nổi chìm” của Nghị quyết HĐQT số 112

VietTimes -- Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT được Eximbank công bố với nội dung cốt lõi là bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú thay thế cho ông Lê Minh Quốc đảm nhận chiếc “ghế” Chủ tịch HĐQT. Cũng kể từ đây, những rối ren xoay quanh việc tranh chấp vị trí đứng đầu tại ngân hàng này bắt đầu nảy sinh hoặc cũng có thể nói là được hé lộ.