Tái cơ cấu đầu tư: Cuộc điều chỉnh chiến lược của ngành Giao thông

Tái cơ cấu đầu tư: Cuộc điều chỉnh chiến lược của ngành Giao thông

Hệ thống mất cân đối nghiêm trọng, thị phần đường sắt lùi dần về số không, các cảng hàng không có nguy cơ quá tải, sự lạm dụng đường bộ đã tiêu hao thái quá nguồn lực quốc gia, đẩy giá bán hàng hóa lên cao, phương hại tới sức cạnh tranh của nền kinh tế, nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông ngày càng nặng nề…