Anh đầu tư phát triển robot siêu nhỏ

Anh đầu tư phát triển robot siêu nhỏ

Chính phủ Anh đang đầu tư hàng triệu bảng Anh vào việc phát triển các robot siêu nhỏ trong tương lai. Chúng được thiết kế để làm việc trong mạng lưới đường ống ngầm và những nơi nguy hiểm như cơ sở hạt nhân ngừng hoạt động.
Kiểm tra đường ống dẫn dầu bằng robot

Kiểm tra đường ống dẫn dầu bằng robot

Đây là một trong những giải pháp kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay để kiểm tra các biểu hiện ăn mòn, rò rỉ, nứt vỡ trong các đường ống dẫn dầu, đặc biệt là các đường ống đã có tuổi đời mấy chục năm.