Đà Nẵng: Dư nợ cho vay DNNVV năm 2018 đạt 41.433 tỷ đồng

Đà Nẵng: Dư nợ cho vay DNNVV năm 2018 đạt 41.433 tỷ đồng

VietTimes – Trong năm 2018, các tổ chức tín dụng tại Đà Nẵng đã cam kết cho vay mới gần 6.965 tỷ đồng, thực hiện giải ngân gần 4.682 tỷ đồng cho 1.249 doanh nghiệp trên địa bàn, dư nợ cho vay DNNVV đạt 41.433 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng đạt 7,86%.
Southern Bank như thế nào trước khi về Sacombank?

Southern Bank như thế nào trước khi về Sacombank?

Nợ xấu Southern Bank tăng tới 948 tỷ đồng năm qua, các khoản lãi và phí phải thu lên tới gần 16.000 tỷ đồng...Dự kiến ngày 20/4, Southern Bank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm qua vừa được công bố.