Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha.