Doanh nghiệp “kêu cứu” vì tour du lịch “chui”

Doanh nghiệp “kêu cứu” vì tour du lịch “chui”

Thời gian gần đây, tại thành phố Nha Trang xuất hiện tình trạng các văn phòng tour du lịch “chui” chèo kéo du khách trên các đường phố đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp hoạt động chân chính cũng như hình ảnh của ngành du lịch nơi đây.