Trích 3 tỷ đồng khen thưởng vượt tiến độ Dự án thủy điện Huội Quảng

Trích 3 tỷ đồng khen thưởng vượt tiến độ Dự án thủy điện Huội Quảng

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý trích 3 tỷ đồng từ tiền tiết kiệm chỉ định thầu để khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia quản lý, tư vấn, thi công xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng đã có thành tích vượt tiến độ xây dựng Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện.