12 dự án kém hiệu quả thuộc ngành Công thương nợ hơn 55 nghìn tỷ đồng

12 dự án kém hiệu quả thuộc ngành Công thương nợ hơn 55 nghìn tỷ đồng

VietTimes -- Theo số liệu Bộ Công thương vừa công bố, tổng số lỗ lũy kế của 10/12 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm 31/12/2016 là 16.126 tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại là 3.985 tỷ đồng. Tổng tài sản của 12 nhà máy là 57.679 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng nợ phải trả lên đến 55.063 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả VDB là 10.633 tỷ dồng và nớ phải trả nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ là 4.299 tỷ đồng.
Xử lý cá nhân sai phạm, chọn phương án cứu các dự án thua lỗ của Bộ Công thương

Xử lý cá nhân sai phạm, chọn phương án cứu các dự án thua lỗ của Bộ Công thương

VietTimes -- Hiện một số bộ, ngành, doanh nghiệp còn chậm trễ, thiếu tích cực, chưa thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo về đánh giá thực trạng tình hình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhà máy.