Có thật Android tốn RAM hơn iOS?

Có thật Android tốn RAM hơn iOS?

Các điện thoại Android đầu bảng luôn có dung lượng RAM từ 2 đến 3 lần so với những chiếc iPhone cùng đời. Có phải sự chênh lệch này đồng nghĩa Android dùng tốn RAM hơn iOS?