Bất ổn chính trị lớn tại miền đông Ukraine

Bất ổn chính trị lớn tại miền đông Ukraine

Hãng tin TASS ngày 5/9 dẫn nguồn Hãng thông tấn Donest đưa tin Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (Quốc hội) của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Andrei Purgin đã bị miễn nhiệm trong một phiên họp bất thường và được thay thế bởi Phó Chủ tịch Denis Pushilin.