Đại thắng Đông Ghouta, Nga và quân đội Syria đoạt thêm nhiều cứ địa thánh chiến không tốn một viên đạn

Đại thắng Đông Ghouta, Nga và quân đội Syria đoạt thêm nhiều cứ địa thánh chiến không tốn một viên đạn

VietTimes -- Quân đội Syria đang tập trung binh lực và trí tuệ giải quyết vùng phong tỏa Rastan thuộc Hama và Homs. Ngày 03.04.2018, quân đội Syria phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF và quân cảnh Nga thiết lập quyền kiểm soát hành chính thị trấn Taqsis và các làng lân cận trong Rastan phía bắc tỉnh Homs.