Hong Kong: Nhiều trường đại học đóng cửa đến tháng 3 để bảo vệ sinh viên trước virus corona. Chính quyền tính đóng cửa tất cả trường học

Hong Kong: Nhiều trường đại học đóng cửa đến tháng 3 để bảo vệ sinh viên trước virus corona. Chính quyền tính đóng cửa tất cả trường học

VietTimes -- 2 trường ĐH ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tuyên bố đóng cửa bắt đầu từ nay cho tới đầu tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới ở Trung Quốc, trong khi các quan chức Giáo dục ở đặc khu này đã thảo luận về việc kéo dài kỳ nghỉ đối với tất cả trường học trong thành phố.