Phải tạo điều kiện cho thanh niên phát triển tốt nhất
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Phải tạo điều kiện cho thanh niên phát triển tốt nhất

VietTimes -- Tại phiên làm việc thứ 4 của Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII diễn ra sáng 12/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với 1.000 đại biểu: “Chúng tôi đến Đại hội để nói rằng các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp phải tạo điều kiện cho thanh niên có môi trường phát triển tốt nhất”.