Cuộc chiến ác liệt giữa Houthi với liên quân Arab Saudi

Cuộc chiến ác liệt giữa Houthi với liên quân Arab Saudi

VietTimes -- Núi Militias thuộc tỉnh Taiz của Yemen. Đây là phòng tuyến của lực lượng đối lập ngăn chặn phiến quân Houthi đang bao vây. Cuộc chiến dữ dội tại đây kéo dài hơn 2 năm, phiến quân Houthi không đạt được mục tiêu bao vây của mình, khi bị các lực lượng lượng đối lập ngăn chặn quyết liệt.