Năm 2018, Trung Quốc "đả hổ diệt ruồi" thế nào

Năm 2018, Trung Quốc "đả hổ diệt ruồi" thế nào

VietTimes -- Năm 2018, công tác chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ tập trung vào chống "kẻ hai mặt", chống chủ nghĩa hình thức, bệnh quan liêu, tham nhũng vặt, truy bắt quan tham trốn ra nước ngoài, tăng cường thanh tra, cải cách thể chế giám sát quốc gia.
Hễ thấy tham nhũng "thò đầu" ra là đánh

Hễ thấy tham nhũng "thò đầu" ra là đánh

VietTimes -- Trung Quốc tuyên bố, đối với các phần tử tham nhũng, nếu phát hiện được người nào tham nhũng thì kiên quyết xét xử người đó; đối với hành vi tham nhũng, khi phát hiện được hành vi nào thì kiên quyết sửa chữa hành vi đó. Hễ thấy tham nhũng "thò đầu ra" là đánh, ngăn chặn nó phát triển, lan tràn.