"Đọc vị" những chiếc điện thoại thông minh sẽ ra đời năm 2018

"Đọc vị" những chiếc điện thoại thông minh sẽ ra đời năm 2018

VietTimes -- Thật trớ trêu, bạn vừa lên đời điện thoại thì những mẫu điện thoại mới lại ra mắt. Vậy chúng ta nên lên đời điện thoại ngay bay giờ hay tiếp tục chờ đợi. Trong bài này, chúng tôi phác thảo các mẫu điện thoại sẽ được phát hành vào năm 2018 để giúp bạn quyết định có nên chờ đợi hay không.