Một cơ sở dữ liệu mở về điện não đồ của người Việt

Một cơ sở dữ liệu mở về điện não đồ của người Việt

Vào tháng 10 năm 2017, DTT và Emotiv đã ký biên bản ghi nhớ cùng thành lập một chuỗi phòng thí nghiệm về sóng não ở Việt Nam. Cuối tháng 1 vừa qua, kế hoạch này đã tiến thêm một bước nữa khi bà Tara Thiagarajan, Chủ tịch Sapien Labs, một trong những tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về điện não đồ (EEG) đầu tiên trên thế giới tới Việt Nam và ngỏ ý muốn thiết lập Sapien Lab Vietnam thông qua việc hợp tác với khu công nghệ cao Hòa Lạc.