Thủ tướng nghe doanh nghiệp "than phiền" cơ chế

Thủ tướng nghe doanh nghiệp "than phiền" cơ chế

VietTimes -- Nhiều chính sách kinh tế còn bất cập, thanh tra kiểm tra còn chồng chéo, thủ tục hành chính còn phiền hà, thực thi chưa nhất quán, sự thiếu minh bạch của môi trường kinh doanh và chi phí không chính thức còn cao… đang là những mối quan ngại lớn của cộng đồng doanh nghiệp.