Bộ TT&TT được giao chủ trì 2 cuộc điều tra thống kê hàng năm

Bộ TT&TT được giao chủ trì 2 cuộc điều tra thống kê hàng năm

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia và Bộ TT&TT vừa được giao chủ trì 2 cuộc điều tra thống kê: Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ TT&TT với chu kỳ hằng năm; Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ TT&TT theo chu kỳ 5 năm và hàng năm.