Lực lượng hạt nhân Mỹ được điều khiển bằng hệ thống máy tính tuổi đời 5 thập kỷ

Lực lượng hạt nhân Mỹ được điều khiển bằng hệ thống máy tính tuổi đời 5 thập kỷ

VietTimes -- Một bản báo cáo dày 87 trang, được Cơ quan thẩm định trách nhiệm Chính phủ (GAO) với tiêu đề " Di sản những hệ thống đã lão hóa cần được Các cơ quan liên bang giải quyết", được công bố trước Quốc hội, cho thấy khoản ngân sách 80 tỷ USD chi tiêu hàng năm cho công nghệ thông tin vẫn còn có những lỗ hổng thế nào.