Ra mắt bộ tem “Đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”

Ra mắt bộ tem “Đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”

VietTimes -- Để góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành bộ tem “Đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, bộ tem gồm 3 mẫu tem và 1 bloc tem, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa dân gian vùng sông nước Tây Nan bộ