Đường cao tốc Việt Nam đắt vì quản lý kém!

Đường cao tốc Việt Nam đắt vì quản lý kém!

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cho rằng các dự án đường cao tốc ở Việt Nam nếu quản lý tốt các khâu từ thiết kế, thẩm định, đấu thầu, thi công... sẽ tiết kiệm được hàng triệu USD cho mỗi km