Thủ tướng chải tóc, bộ trưởng thoa son: Khi chính khách thích làm đẹp

Thủ tướng chải tóc, bộ trưởng thoa son: Khi chính khách thích làm đẹp

VietTimes -- Yêu cái đẹp là tâm lý chung của con người, huống chi là các chính khách thường xuất hiện trước công chúng. Phong cách của họ - từ đầu tóc đến trang phục luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Để giữ gìn hình ảnh, chính khách cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề làm đẹp cho bản thân.