Ai đã đưa Shevardnadze lên vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô?

Ai đã đưa Shevardnadze lên vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô?

VietTimes –  Cuộc đời chính trị của Eduard Shevardnadze, cựu Ngoại trưởng Liên Xô là một hiện tượng kỳ lạ trên chính trường Xô Viết. Ông thuộc phe cánh Đoàn TNCS. Trên con đường công danh, lúc ông thuộc nhóm này, lúc phe kia. Các nhóm có ông, lúc thăng, lúc trầm, nhưng riêng ông chỉ có thăng chứ không có trầm.